Ideon´s VD Hans Möller på besök

Incubator C fortsätter att bjuda in intressanta profiler

till lunchseminarium. Den 3 april höll Hans Möller, VD för Ideon AB i Lund,

ett mycket uppskattat föredrag om hur Ideon vuxit fram till

ett idag viktigt nav för företagsutveckling och innovationer.

Lunchseminariet var fullbokat och ett trettiotal mycket intresserade

åhörare fick ta del av Hans Möllers beskrivning av den resa som

Ideon gjort under de exakt 30 år som gått sedan landshövding

Nils Hörjel tog det viktiga initiativet. Något som de flesta inte

visste var att IKEA/Ingvar Kamprad spelat en viktig roll som

finansiär av grundplåtarna till Ideon. Idag omfattar Ideon

330 företag med ca 2500 anställda. Ideon fångar genom

sina inkubatorverksamhet upp många nya intressanta

projekt som slussas vidare med möjligheter till olika typer

av stöttning. Under 2012 tillkom 74 företag/projekt och samtidigt

lämnade ca 30 projekt för att flyga vidare av egen kraft.

Incubator C´s syfte med att bjuda in viktiga representanter

för näringslivsnav är att bidra till en större förståelse i

Ystad/Österlen regionen för det behov som finns

att skapa möjligheter för snabbare utveckling

av näringslivet. Det absolut viktigaste med utökade kontakter

är att skapa möjligheter och incitament för ungdomar

att återvända till regionen för att starta nya intressanta

företag med bra tillväxtkraft.

Ett utmaning för näringslivsrepresentanter och politiker

i Ystad/Österlen-regionen måste bli:

”Låt oss gemensamt verka för en etablering av ett

nav med Ideon som förebild !! ”