Om Incubator C

Vision: ”Stärka utvecklingen av näringslivet genom att ge entreprenörer med utvecklingsbara projekt ett kreativt och inspirerande nav för sin verksamhet i Ystad – Österlen området.”

Varför är Incubator C annorlunda?

Incubator C drivs helt i privat regi baserat på vinstkrav och med tillväxt och lönsamhet i fokus! Inkubatorn för utveckling av affärsidéer och innovationer baserade på såväl nya entreprenörers idéer som stöd för etablerade företags utveckling av speciella innovationer och nya affärsidéer.

Verksamheten i korta drag

 • Utvecklingsbart projekt: Individ/företag med en bra idé alt. etablerat företag som vill utveckla en speciell idé alt. avknoppning från större bolag med speciell idé
 • Incubator C har möjlighet/rätt att vara delägare i projektet

Utvecklingsområden

Exempel på teknik / lösningar som kan rymmas inom Incubator C:

 • Produkter/system/tjänster för åldersgrupp seniorer
 • Hållbar energi och miljö
 • Fysisk säkerhet
 • Psykosociala området
 • Telecom och webapplikationer

Varför behövs Incubator C?

 • Bidra till utvecklingen av näringslivet i regionen
 • Ge blivande entreprenörer en bra bas för att utveckla sin verksamhet
 • Skapa en framtidstro hos unga entreprenörer och visa på möjligheter att starta företag som kan växa
 • Få ungdomar att t.ex. efter högskolestudier återvända till en region med möjligheter till bra jobb i nya växande företag
 • Samarbeta med befintliga företag i regionen för att driva på och öka tillväxten

Calle Rasmusson – VD / Ägare

Utbildning:

 • Civilekonom

Konsultspecialitet:

 • Företagsöverlåtelser
 • Affärsförnyelse
 • Förändringsprocesser
 • Aktivt styrelsearbete

Konsulterfarenhet:

 • Verkstadsindustri
 • Processindustri
 • Handel
 • Tjänsteföretag

Yrkeserfarenhet:

 • Cardokoncernen, företagsöverlåtelser etc
 • Koncernchef Skogs Tryckeri-/Fastighetsgrupp
 • VD Fiberduk AB,
 • vVD Dacke Invest