Entreprenörsstudenter på besök från Lund

fredag, 23 Sep 2011

Fullt hus på Incubator C när magister studenter i Entreprenörskap kom på besök, ett resultat av samarbetet mellan Ekonomihögskolan och Incubator C.

Programmet är uppdelat i två spår: New Venture Creation, där studenterna får arbeta praktiskt med att starta upp en verksamhet, och Corporate Entrepreneurship and Innovation, där de får arbeta praktiskt inom ett företag (s.k. internship) med utvecklingsarbete. Det praktiska arbetet underbyggs med kunskap som hjälper studenterna att arbeta strategiskt och målinriktat.

På Inkubatorn hoppas vi snart höra från många av de driftiga talangerna framöver när det är dags för deras affärside att växa!

Läs mer på http://www.entrepreneur.lu.se/