Kontakta oss

Calle Rasmusson – VD / Ägare

Utbildning:

 • Civilekonom

Konsultspecialitet:

 • Företagsöverlåtelser
 • Affärsförnyelse
 • Förändringsprocesser
 • Aktivt styrelsearbete

Konsulterfarenhet:

 • Verkstadsindustri
 • Processindustri
 • Handel
 • Tjänsteföretag

Yrkeserfarenhet:

 • Cardokoncernen, företagsöverlåtelser etc
 • Koncernchef Skogs Tryckeri-/Fastighetsgrupp
 • VD Fiberduk AB,
 • vVD Dacke Invest

Intresserad att bidra till Incubator C utveckling?

Tror och vill du hjälpa till att skapa det inspirerande navet Incubator C så tveka inte att höra av dig för ett förutsättningslöst möte. Synergi skapas i möten!